ZIF ELEKTRONIK AB

VÄLKOMMEN TILL ZIF ELEKTRONIKS WEB-SIDA

VÄLKOMMEN TILL ZIF ELEKTRONIK AB OCH DESS HEMSIDA. Här presenteras våra produkter och service. Hemsidor med "FLASH"-teknik och med rörliga bilder mm mm

Nyheter: www.zif.se/zif/justnu

ZIF ELEKTRONIK AB SWEDEN

ZIF Elektronik AB SwedenDetta är vår företagsidé        Bilden visar kamera till ZIFCAM-104 Nikon F90X

DATAKAMEROR
På kunders uppdrag modifierar vi småbildskameror för inspegling av text, "databakstycke". Vi anpassar utrustningen till övrig elektronik, som kan vara GPS, olika givare, klocka eller direkt från datorer. Oftast så byggs all elektronik in i kamerans ursprungliga batterikammare eller så placeras elektroniken i en separat elektronikbox.

HEMSIDOR TILL INTERNET
Vi hjälper även till med uppstart och tillverkning av hemsidor för internet och ordnar adresser, email mm.
Programvaruutveckling mm mm.

 ZIF ELEKTRONIK AB SWEDEN

ZIF Elektronik AB SwedenFöretagsprofil

Vi är ett mindre företag, som utvecklar elektronik ihop med beställaren, vilket oftast gör att modifieringar, ändringar mm sker enkelt och oftast omedelbart.

Vi har kunder både från statlig, landsting och privatindustrin. Några av våra kunder är försvaret, kustbevakningen i ett 10-tal länder, Rymdbolaget, ögonmottagningar på flera regionssjukhus, Vegverket i Norge mm. Vi exporterar våra produkter till ca 85% av vår omsättning.

Vi utvecklar och konstruerar all vår elektronik och mekanik själva. Från idé, schema, kretskortslayout, beskrivningstillverkning, prototypbygge, testutrustning, tillverkning, underlag i form av beskrivning mm och kontroll. Vid större serier anlitar vi legotillverkare.

ZIF ELEKTRONIK AB SWEDEN

ZIF Elektronik AB SwedenKontaktinformation

För att komma i kontakt med oss, var snäll och använd någon av nedanstående adresser:

Telefon: CompanyPhone eller 070-688 90 50

Postadress CompanyAddress

ZIF Elektronik AB SwedenElektronisk post (email)
General Information: info@zif.se
Webmaster: webmaster@zif.se  IP WC
ZIF ELEKTRONIK AB SWEDEN

Send mail to zif@zif.se with questions or comments about this web site.
Copyright © 2001 CompanyLongName
Last modified: mars 04, 2014 22:35:04