ZIF ELEKTRONIK AB

hhome.gif (15884 bytes)

[Home][What's New][Products & Services][Contents][Feedback]

ZIF ELEKTRONIK AB SWEDEN

blåsnurra för zif.gif (150 bytes)Vår företagsidé        Kamera som används är NIKON F90X

På kunders uppdrag modifierar vi småbildskameror för inspegling av text, "databakstycke". Vi anpassar utrustningen till övrig elektronik, som kan vara GPS, olika givare, klocka eller direkt från datorer. Oftast så byggs all elektronik in i kamerans ursprungliga batterikammare eller så placeras elektroniken i en separat elektronikbox. Vi hjälper även till med uppstart och tillverkning av hemsidor för internet och ordnar adresser, email mm.

 ZIF ELEKTRONIK AB SWEDEN

blåsnurra för zif.gif (150 bytes)Företagsprofil

Vi är ett mindre företag, som utvecklar elektronik ihop med beställaren, vilket oftast gör att modifieringar, ändringar mm sker enkelt och oftast omedelbart.

Vi har kunder både från statlig, landsting och privatindustrin. Några av våra kunder är försvaret, kustbevakningen i ett 10-tal länder, Rymdbolaget, ögonmottagningar på flera regionssjukhus, Vegverket i Norge mm. Vi exporterar våra produkter till ca 85% av vår omsättning.

Vi utvecklar och konstruerar all vår elektronik och mekanik själva. Från idé, schema, kretskortslayout, beskrivningstillverkning, prototypbygge, testutrustning, tillverkning, underlag i form av beskrivning mm och kontroll. Vid större serier anlitar vi legotillverkare.

ZIF ELEKTRONIK AB SWEDEN

blåsnurra för zif.gif (150 bytes)Kontaktinformation till ZIF ELEKTRONIK AB

För att komma i kontakt med oss, var snäll och använd någon av nedanstående adresser:

Telefon +46 (0)19 - 12 94 00

FAX +46 (0)19 - 12 94 01

Mobile +46 (0)70 - 688 90 50

Postadress  ZIF ELEKTRONIK AB Änggatan 48, S-702 24 ÖREBRO SWEDEN eller Box 8113, S-700 08 ÖREBRO SWEDEN

blåsnurra för zif.gif (150 bytes)Elektronisk post (email)
General Information: zif@www.zif.se eller lars_zetterberg@hotmail.com
Webmaster: zif@www.zif.se
lars100.jpg (9468 bytes)
ZIF ELEKTRONIK AB SWEDEN

[Home][What's New][Products & Services][Contents][Feedback]

Send mail to Lars Zetterberg  at zif@zif.se   or ZIF ELEKTRONIK AB, Änggatan 48, S-702 24 ÖREBRO SWEDEN with questions or comments about this web site.
Copyright © 1999 ZIF ELEKTRONIK AB
Last modified: fredag, 30 april 1999 14:09
BRIDGEDATA
Detta är HTML-sida testurl.html

Detta är sluttext på HTML-sida testurl.html